Breacking News about KarelSculptor & Escher, Sculpture, Jewelry Design,  Must Knows ,..Hot Items,..Nieuwtjes Gossip, Roddel en Achterklap

 

Breacking News about KarelSculptor & Escher, Sculpture, Jewelry Design,  Must Knows ,..Hot Items,..Nieuwtjes Gossip, Roddel en Achterklap

Nominatie Kunstenaar van het jaar 2016

♫♪♫ Mede  dankzij uw stem is Karel in de publieksronde genomineerd voor de “Verkiezing Kunstenaar van het jaar 2016”.  Half september volgt de uitslag van de stemming van de vakjury.  ♪♫♪

Verkiezing Kunstenaar van het Jaar 2016
♫♪♫ Dankzij uw steun was ik eerder genomineerd voor de verkiezing Kunstenaar van het Jaar 2014. U kunt nu weer stemmen op een van de 90 genomineerde kunstenaars. En net als vorige keren kunt U weer zelf een niet genomineerde kunstenaar voordragen. Mag ik weer op uw steun rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank ♪♫♪     Stem NU
Nieuwe WebShops

Sinds deze week heeft KarelV 2 nieuwe webshops geopend.

Amazing Sieraden

Amazing 3-D Color Prints

 

 

WebShop bij ShapeWays

Volledig werkzame Webshop geopend op ShapeWays

Ga NU naar de WebWinkel

 

EvertsHuis

evertshuis_logo

Van  25 januari t/m 4 maart exposeren Karel Vreeburg (beelden) en Bram de Winter (scilderijen) in het EvertsHuis in Bodegraven.

Openingstijden,. elke dag van 09.00 tot 22.00 behalve zondag (gesloten)

 

Evertshuis

Kunst & Antiek Naarden

Wordt 2015 het jaar van de doorbraak? In ieder geval een mooie start met een presentatie tijdens de beroemde “Kunst en Antiek Beurs”   in Naarden.  Voor deze kunstenaar kan het jaar bijna niet beter beginnen

Voor meer INFO  Galerie Rene de Vreugd Stand 17  06-531 45 774 

 

a-Uncovering

Platonische Lichamen

Een van de laatste projecten waar Karel aan gewerkt heeft   dat zijn de Platonische Lichamen.  Een Platonisch Lichaam is een 3-D vorm die is opgebouwd uit regelmatige veelvlakken, rep. 4,6,8,12 of 20 vlakken.   Maak je geen zorgen, er valt niets te leren, het is vooral gemaakt om naar te kijken    Het zou mooi zijn als ze als  monumentale serie zouden worden neergezet in een park of midden op een brede boulevard. Er bestaan er maar 5, maar Karel heeft ook de “Mirror Images”  spiegelbeelden gemaakt  zodat daarmee een opstelling van 10 beelden gemaakt kan worden.

Veiling 3FM Serious Request

De veiling voor dit beeld is gesloten het is verkocht voor € 4000,- –

Klik naar de Serious Request veiling

Handdshake

 

The HandShake

For Your Eyes Only, “The HandShake”  staat nu op de veilingsite van Serious Request. Op 22 december wordt het beeld afgeleverd bij Serious Request.  Op dit moment is Karel nog druk bezig met het afwerken van het beeld, maar het zal ruimschoots op tijd klaar zijn.  Wil je dit beeld aan je collectie toevoegen, biedt dan nu  mee op https://veiling.3fm.nl/

The HandShake:

Versie 12-12-2014      https://vimeo.com/114359536

Versie 10-12-2014     https://vimeo.com/114224619

Gitaarlem en Serious Request

Een nieuwe activiteit is het maken van VideoKunst. Dat maakt hij in een 3-D programma. Ook hiermee begint Karel langzaam “Door te Breken”

De volgende  Animatie heeft Karel gemaakt voor “Gitaarlem”en Serious Request” en wordt getoond op het grote scherm bij de ingang van “Huis van Gitaarlem”  dit gaat duren tot na het “Glazen Huis”

Animation for “Gitaarlem” and ” Serious Request” from Karel Vreeburg on Vimeo.

Biennale van Venetie

De Global Art Founation heeft Karel uitgenodigd om te exposeren tijdens de Biennale van Venetie 2017

Venice Biennale

Karel Has been invited to exhibit his work during the 2017 Biennale of Venice

Election Artist of the Year 2016
♫♪♫ Thanks to you I was nominated for the Artist of the Year Election 2014. Now you may nominate me again for the election of 2016  Thank you so much. ♪♫♪        Vote Now
New WebShops

This week  KarelV opened 2 new WebShops

Amazing Jewelry

Amazing 3-D Color Prints

WebShop @ ShapeWays

From now on there is a fuly functional WebShop @ ShapeWays

Go to the  WebShop  

 

Exposition EvertsHuis Bodegraven

evertshuis_logo

From the 25th of January until the 4th of March Karel Vreeburg (sculpture) and Bram de Winter (paintings) exhibitit in the EvertsHuis , Bodegraven.  Open every day from 09.00 – 20.00 except Sundays (closure)

Evertshuis

Kunst & Antiek Naarden

kena-kop-2015-942x154

Platonic Solids

One of the latest things Karel has been working on is Platonic Solids.  A Platonic Solid is a 3-D shape where  each face is the same regular polygon ( 4, 6, 8, 12, of 20 polygons)  Don’t you worry , there is nothing to learn, and there are only 5 of them, and they are are made for your eyes only to look at them.  These would be great as an alignment of  monumental sculptures in a Park or in the middle of a boulevard. Since there are only 5 of them  Karel made the mirror images as well, which might give an alignment of 10 sculptures.

Veiling Serious Request

Thanks to you this is work has been sold in the

Serious Request Auction for € 1000,–

Gitaarlemklein

 

 

 

 

The HandShake

For Your Eyes Only, “The HandShake”   is now on the auction site of “Serious Request”.    For this moment Karel is still  continuing the sculpture process, but this  sculpture will be finished before the end of the auction.  You want to have this one in you collection?  dont forget to  your bidding.  on: https://veiling.3fm.nl/

The HandShake:

Version 12-12-2014      https://vimeo.com/114359536

Version 10-12-2014     https://vimeo.com/114224619

 

Glazenhuis en Serious Request

One of the new activities is  Video Art. The animations are made in a 3-D Program.

Next Video-Animation  was made by Karel for “Gitaarlem and Serious Request” and will be shown on the big screen in the entrance of “the House of Gitaarlem” until the “Glazen Huis” activities will end.

Animation for “Gitaarlem” and ” Serious Request” from Karel Vreeburg on Vimeo.